ไม่รู้ว่าเล่นหรือจริง แต่รุกขนาดนี้กูก็กลัวเหมือนกันนะ