ออนแต่ไม่อ่านไม่ตอบ บางครั้งก็อ่านไม่ตอบ อยากเลิกร้องไห้แต่ทำไม่ได้