ชุมนุมกันแบบนี้จะทำให้โควิดระบาดไหม อันนี้เราไม่รู้จริง