คิดแล้วก็คิดไม่ออกว่าแม่กูจ่ายอะไรให้ครอบครัวหรือแค่เกาะพ่อกุแดก กุงงมาก