ลูกหนี้กินราเมง เจ้าหนี้กินมาม่า //ไม่น่าไปเห็นสตอรี่มันเลย หิวเลยอะแต่ไม่มีตัง