ถ้าทำงานคือวันเสาร์ได้พักจริงๆปะ หรือต้องคอยตอบงาน