อยากไปกรุงเทพช่วง 15-20 เดือนหน้า แต่ไม่รู้จะไปทำไม 555