ถามคนที่นัด/เคยนัด มหาลัยหรือวัยทำงานอะ ทำไมถึงนัด