ใครได้คณิตหรือฟิสิกพื้นฐานช่วยหน่อยยยย มีโจทย์ข้อนึงทำไม่ได้🥺