อิบฮ.ฉลาดนะ ตั้งแต่ต้นปีเรยอิดอกเพิ่มเพลงใหม่ในบั้มBEแต่เป็นเวอร์ใหม่ ยอดบั้มคือบวกเข้าไปอีก ยังไม่ได้วางขายก็มีไว้ในมือแล้ว2M+ เยี่ยวจองแดซังบั้มคะ