ถ้ากูไม่เทเขาสักวันเขาก็ต้องเทกูอยู่ละเพราะฉะนั้นกูชิงเทก่อนกูไม่ผิดนะอีสัด