ม้าคลี หล่อนะไม่ใช่แค่หล่อธรรมดาแต่หล่อมากใครเสือกอ่านเป็น เมาคลี ม้า อะไรของมึงคือบาปหมด