เด็กม.ปลายมึงว่าถ้าน้องขึ้นมหาลัยน้องจะหล่อขึ้นเยอะมากมากมั้ย