มีใครจะเข้าทันตะมั้ยย หรือกำลังเรียนอยู่ก็ได้ค่ะ ชายก็ได้หญิงก็ได้ ไม่เกี่ยงค่ะ