คือ...โดนมีดบาด...แล้ว...เผลอล้างมือด้วยแอลกอฮอล์โดยลืมว่ามือมีแผล