ทำไมงะ ก็อยากมีแฟนหล่อ รวย และเปย์ฉัน และมีฉันคนเดียวแปลกตรงไหน //กอดหมอน+นอนต่อ