กูยืนยันคำเดิม ไอดอลก็คนอีสัด จะมีเมียกินเหล้าสูบบุหรี่เข้าผับมันแปลกตรงไหน อย่าดัดจริตให้มันมากนัก