ถ้ามีแฟนอีกครั้ง ก็อยากจะเจอคนที่เป็นพลังบวกของกันและกันอะ