เลิกอวยอีมิวได้ยัง กูโก่งคออ้วกเป็นล้านรอบละ คนแบบนั้นสมควรมีที่ยืนในวงการด้วยอ่อ