แค่รู้ว่าเป็นทหาร/ตำรวจ ก็เซย์กู้ดบายแล้ว ขอโทษด้วยน้า🥺