ปสก.ความรักที่ผ่านมาทั้งคนคุยทั้งแฟน มีแต่คนที่ชีวิตผ่านอะไรมาต้องสู้ต้องเข้มแข็ง อยากเจอคนที่พึ่งพาได้บ้างอะ คนที่เราไม่ต้องเป็นห่วงเขาตลอด