ไส้เทียนหักดังเป๊าะเลย คุวุยุเอ้ย!!!-.--.-.--..--.-..-