มีใครหน้าไม่ตรงแบบกูป่ะ คือถ้ามองผ่านๆมันปกติดี แต่ถ้าถ่ายรูปคือมันจะเบี้ยวนิดๆช่วงคางอะ