อยากคุยกับแม่สบายๆเพราะอยู่กันคนละที่ ทำไมชอบวกเข้าเรื่องอะไรก็ไม่รู้ วนิยู่แต่เรื่องเดิมๆ หมดอารมณ์คุยเลย