ดีแล้วที่ทีเร้กได้ 0x1 เป็นตต.เข้าหูกูมากกว่า magic อีก