เป็นขี้ไคลในสะดืออะค่ะ ไม่รู้จะเช็ดยังไง มันอยู่ด้านในเลย ;-;