คำพูดแนวทวิตเตี้ยนเข้าเยลมาเยอะมาก แบบฉันคุยเรื่องAแล้วมีคนโยงไปด่าเรื่องBแบบงงๆ