สิ่งที่อยากให้ทุกคนมีเวลาแสดงความคิดเห็น 1.มารยาท 2.critical thinking 3.ถ้าบูด ก็ยอมรับ และปรับปรุง 4.รับฟังคนอื่น