ถ้าไม่เคยกู้กยศ.เลยแล้วเพิ่งมาเริ่มกู้ จำเป็นต้องมีชั่วโมงจิตอาสาไปยื่นมั้ย