นี่ปกติชอบอยู่บ้านนะ แต่โควิดรอบนี้มาเรียนออนไลน์ อยู่บ้าน จนรู้สึก อยากกลับไปใช้ชีวิตแล้วอะ