ขอภาษาอังกฤษที่ลงท้ายด้วย ซอล/โซล เช่น ไดโนซอล คิดมั่ยออกเเร้ว