อาหารโรงพยาบาล : ผู้ป่วยไม่ได้กิน คนเฝ้าไข้กิน 55555