โห่เพิ่งเห็นยองแจลงรูปกับยูคยอมและแบม จะร้องงงงงงคิดถึงพวกแกมากกกกก