เหมือนจะชินที่มันเริ่มคุยน้อยนะ แต่ก็ไม่ชิน เพราะเวลาเจอกันมันดูรักกู ชอบกู แต่พอแยกย้ายเหมือนเป็นอีกคน