ทำไมอยากดูแต่กีอะ ดูอย่างอื่นแทนได้ป้ะ กีมันอายเกิน