ไม่คุยก็ไม่ต้องคุยเนาะ มึงทักมากูจะไม่ตอบอีก จะไปตายห่าที่ไหนก็ไป