#ความดีของผู้หญิง ไม่สามารถเปลี่ยนนิสัยของผู้ชายได้ เว้นแต่ผู้ชายคนนั้นจะเปลี่ยนตัวเองเพราะว่าเขารักผู้หญิงคนนั้นจริงๆ🙂