มีเงิน 6500 เดินทางไปตีหรี่จากสีลมไปเกษตรนวมิทร์นี่เท่าไหร่อะ