เปอร์เซนวงกุลดลงๆ แต่ของบังทันคือขึ้นเรื่อยๆ อามี่เก่งว่ะ กุยอมเรยอะ ไม่ขอสุ้ ;-;