ขอแล้วไม่คุยคือไม่ชอบแหละ แต่ไม่ต้องมีมารยาทก็ได้บอกว่ากุไม่สเปคแล้วไม่คุยง่ายกว่า