ว่าด้วยเรื่องของกาชากูไม่เคยเปิดได้ต่ำกว่า 75 โรลเลยขอบคุณครับ