ไม่ว่าจะชายหรือหญิง หรือเพศอื่นๆ ก็ไม่ควรเกาะใครกินนะจ้ะ มือ เท้าก็มี รู้จักทำมาหากินบ้างสิ