ใครซื้อที่แล้วปลูกต้นไม้บ้าง แบบรอตัดขายอีก10-20ปีอ่ะ