แกตอนนั้นเราอายุ14 แล้วเราโดนผชจุ้บปากโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจให้เขาจุ้บอันนี้เราผิดมากไหมอ่ะ 🥲