การได้เติบโตขึ้น การที่เราต้องเผชิญหน้ากับการเปลื่ยนแปลง มันเหนื่อยจังเลย😓