ตอนเด็กๆเข้าใจว่าเป้าแหกเพราะกีคม565555555555655556655