ดื่มน้ำส้มเพื่อลืมเธอ ดื่มเหล้าไม่ได้ เดี๋ยวแม่ด่า