เขินมั้ยอะถ้ามีคนมาขอดูนั่นนี่เราแต่ไม่เห็นหน้านะๆๆๆๆ