ประสาท เด็กที่มอโตแล้วแม่งยังพากันรุมต่อยกันเพราะเรื่องผญ.อยุ่เลย 😒😒