ฝึกงานเข้า office 2 วันต่อสัปดาห์ ที่เหลือ wfh หยุดเสา-ทิต มีเบี้ยเลี้ยงวันละ 200 ดีปะ ?